Aktivitetskalender

Følgende fælles aktiviteter er planlagt for det kommende år:

  • Sankt Hans søndag den 23. juni 2024
  • Fastelavn søndag den 2. marts 2025
  • Generalforsamling onsdag den 14. maj 2025

Bestyrelsesmøder

Der afholdes bestyrelsesmøder på følgende tidspunkter. Emner man ønskes behandlet indgives til formanden senest fem dage før mødet. Kommende møder er planlagt til:

  • Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. september 2024
  • Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. november 2024
  • Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. januar 2025
  • Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2025
  • Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. maj 2025
  • Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. juni 2025

Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses her.