Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Nedenfor ses den nuværende bestyrelse. Tallet i parantes angiver året for seneste valg. Man sidder to år inden man udtræder eller genvælges.

Formand: Malte von Sehested, Rørmosen 308 (2024)

Næstformand: Christina Råbjerg Christensen, Tjørnen 316 (2024)

Kasserer: Andreas Obling Kjærgård, Tjørnen 206 (2023)

Stig Andersen, Tjørnen 110 (2023)

Allan Jes Krøier Vitting, Tjørnen 115 (2024)

Suppleanter

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Suppleanter inviteres med til bestyrelsesarbejdet uden stemmeret så de kan træde ind hvis det bliver nødvendigt.

Palle, Rørmosen 305

Morten, Rørmosen 301