Fællesarealer

Der findes fire mindre og et større fællesareal i grundejerforeningen:

 • B1: I det sydøstlige hjørne af Brombærhegnet
 • T1 og T2: Langs stien mellem Tjørnen og Rørmosen
 • T3: Langs stien mellem Rørmosen og Islandshøjsvej
 • R1: I den sydlige ende af Rørmosen (200-vejen)

Pasning

De fire mindre arealer bliver vedligeholdt af medlemmer af grundejerforeningen som modtager et lille vederlag for deres arbejde. Som ansvarlig for et område skal man:

 • Holde området pænt.
 • Slå græs.
 • Studse buske.

Et område bliver vedligeholdt at en matrikel indtil de ikke længere ønsker det eller flytter. En ny vil blive fundet af bestyrelsen. Dette sker ved en udmelding i et nyhedsbrev. På den måde har alle har mulighed for at overtage arbejdet. Er der flere ansøger til et område bliver der trukket lod.

Kvashegn

På fællesareal R1 er ved at blive etableret et kvashegn. Bestyrelsen er ved at behandle retningslinjerne for brugen. De foreløbige retningslinjer ser ud som følger:

Retningslinjer for Brug af Kvashegn i Grundejerforeningen

Formålet med kvashegnet er at skabe et naturligt levested for insekter og andre smådyr samt at genbruge haveaffald på en bæredygtig måde. Vi ønsker at sikre, at kvashegnet bruges korrekt og kun til det tilsigtede formål.

Hvad må lægges i kvashegnet

 • Kvas: Grene, kviste, afklip, barkstykker og tynde stammer.
 • Tykkelse: Materialer bør være tyndere end 5-10 cm i diameter.
 • Træsorter: Alle træsorter kan bruges i kvashegnet.

Hvad må IKKE lægges i kvashegnet

 • Græsafklip: Afklippet græs skal ikke lægges i kvashegnet.
 • Hækafklip: Afklip fra hækken er heller ikke tilladt.
 • Blade: Store mængder af løse blade må ikke lægges i kvashegnet.
 • Køkkenaffald og kompost: Intet køkkenaffald eller andet organisk affald må lægges i kvashegnet.

Placering og vedligehold:

 • Anbring kun kvas mellem de opstillede stolper.
 • Hold kvashegnet pænt og ryddeligt ved at sørge for, at materialet ligger stabilt og ikke flyder ud over de anviste områder.
 • Undgå at tilføje store mængder af materiale på én gang. Tilfør kvaset løbende for at opretholde et sundt miljø i hegnet.

Vi håber, at alle medlemmer vil være med til at sikre korrekt brug af kvashegnet, så vi sammen kan skabe et grønnere og mere biodiversitetsvenligt miljø i vores grundejerforening.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.