Ejendomsmægler

Vi modtager jævnligt henvendelser fra ejendomsmæglere, som ønsker information om vores grundejerforening i forbindelse med ejendomshandler. Vi har derfor valgt at samle de informationer der almindeligvis bliver efterspurgt. Hvis man som ejendomsmægler savner yderligere general information som burde fremgå på denne side kan man kontakte os på info@niverodparknord.dk.

Vi har et administrationsgebyr, som vil blive opkrævet, når ejendomsmæglere kontakter bestyrelsen, for at indhente information, som skal bruges i forbindelse med ejendomshandel. Alle henvendelser omkring restancer bedes stilet til foreningens kasserer på kasserer@niverodparknord.dk.

Oplysningpligt

Ifølge vedtægterne §3 stk. 4 er oplysningspligt senest 14 dage efter overdragelsen når nye ejere flytter til foreningens område.

Økonomi

Kontingent fremgår at det aktuelle budget der kan findes under Generalforsamling.

Regnskab og regnskabsperiode

Regnskabsåret følger kalenderåret fra den 1/1 til den 31/12.

Regnskaber og budgetter findes under Generalforsamling.

Generalforsamlinger og bestyrelsesarbejde

Referater fra generalforsamlinger, herunder vedtagne beslutninger kan findes under Generalforsamling.

Referater fra bestyrelsens møder findes under Bestyrelsen -> Bestyrelsesmøder.

Restancer

De enkelte grundejere kan til enhver tid skriftligt få oplyst om der er restancer på deres medlemskab ved henvendelse til kasseren på kasserer@niverodparknord.dk. Henvendelser om restancer fra ejendomsmæglere vil blive pålagt et administrationsgebyr.

Særlige forhold

Der er i foreningen hverken fællesantenne eller vejfond.

Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter, som findes under Vedtægter.